top of page

En utmanare på teknikkonsultmarknaden

Vi kopplar samman de bästa teknikkonsultbolagen inom bygg-  och anläggningsbranschen, tillsammans kan vi skapa ett smartare och mer hållbart samhälle.

QFlow_Delray_A027698_000441_v1_sRGB LQ_edited.jpg

Effektiva flöden

ETT NÄTVERK AV SPECIALISTER

Qflow är ett nätverk av bolag med expertis inom teknikkonsultmarknaden. Vår ambition är att skapa bättre flyt och produktivitet genom hela processen. Detta gör vi genom smartare idéer, obrutna informationsflöden, bättre projektledning och hållbara tekniska lösningar.

Riley&_QflowDJI_0026_000953_v1_sRGB LQ.jpg

Vårt erbjudande

Geodesi & mätteknik
Byggledning
Projektledning
Projekteringsledning
Digitalisering
Miljö & hållbarhet
Kontroll & besiktning
Installation
Industri
Brand, risk och säkerhet
Energi
Konstruktion

Våra bolag

Q SOM I QUALITY

Bolagen är de bästa inom sina segment och marknader. Med lång erfarenhet och specialistkunskap skapar de tillsammans fantastiska projektleveranser.

Albacon.png
DElray logo.png
Scior_webb.png

NÄTVERKET FÖR MORGONDAGENS BEHOV OCH UTMANINGAR

Som bolag i Qflow är man en del av ett nätverk med innovativa entreprenörer. Här utvecklas smarta lösningar för ett samhälle byggt på modern och framtidssäker teknik. Genom att vara en del av nätverket kan bolagen inom Qflow fokusera på det de gör bäst och tillsammans skapa ännu mer värde inom samhällsbyggnadsbranschen.

Qflow, ett smartare nätverk

bottom of page