top of page
QFlow_Delray_A027485_000228_v1_sRGB LQ.jpg

Ett nätverk med kvalitetsstämpel

Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa företagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow i projekt inom bygg- och anläggningssektorn. Gruppen är till betydande del personalägd genom ett delägarprogram för medarbetare i gruppen. Bättre projektledning, tekniska lösningar, smartare idéer och obrutna informationsflöden är något bolagen i Qflow bidrar med – vi skapar flow i bygg- och anläggningsbranschen!

Fokus på morgondagens behov och utmaningar

Bolagen inom Qflow kan sätta fokus på sina innovationer idéer och kunder snarare än storbolagens overhead, d v s det bästa av två världar - det nischade bolaget (lite administration och snabba beslutsvägar) och det stora nätverket (kompetensförsörjning och möjligheten att ta komplexare uppdrag).

QFlow_Delray_A027331_000074_v1_sRGB LQ.jpg

Vår syn på ledarskap

Medarbetarna inom Qflow-gruppen är vår största tillgång. En stor del av framgången inom bolagen beror därför på ledarskapet som medarbetarna visar, både det informella och det formella ledarskapet. Som ledare hos oss är det viktigt att visa respekt, att lyssna på de omkring dig, lita på specialisterna, göra ditt bästa och att ta ansvar.

Respekt

Respekt för varandra, våra kunder, partners och samhället i stort är en viktig del när vi bygger vårt team och vår organisation.

Lyhördhet

Att vara öppen och lyssna till andra ger oss framgång i både affärer och utveckling. Ett öppet sinne möjliggör bättre resultat i slutändan.

Prestation

Alla bolag och anställda inom gruppen ska göra sitt bästa och yttersta för att möta våra kunder och samarbetspartners förväntningar.

Ansvarstagande

Alla medarbetare förväntas ta ansvar för våra projekt och kunder, men även för en hållbar utveckling och att vi gemensamt når våra mål.

Tillit

Vi behöver tro och lita på varandra för att hitta ett flow i vardagen. Att ha tillit till våra kollegor är en faktor för att lyckas.

Ledning

QFlow_SvanteHagman.jpg

Svante Hagman

CEO

 • Mer än 30 års erfarenhet från bygg- och anläggningsindustrin

 • Erfarenhet som VD och flertalet övriga befattningar för NCC Sverige 

 • Styrelseordförande i Teqt Group, Byggnadsfirman Erik Wallin, Ekens Golv, AIX arkitekter och BIM Alliance Sweden 

 • Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avdelning III, Samhällsbyggnad

 • LinkedIn
QFlow_PorträttQFlow_A022150_000058_v2_sRGB LQ.jpg

Emile Hamon

COO & Head of Business Development

 • Kommer senast från rollen som Strategi- och verksamhetsutvecklingschef på Serneke 

 • Lång erfarenhet från ledande byggkoncerner såsom Skanska och Veidekke

 • Mer än 10 års erfarenhet på Veidekke, senast som verksamhetsutvecklingschef 

 • Erfarenhet från teknikkonsultföretag (Tyréns) och bygglogistik (Prolog)

 • LinkedIn
QFlow_Porträtt_A031177_000926 1_v1_sRGB LQ.jpg

Linda Årsköld

Head of Group Finance

 •  Kommer senast från rollen som Accounting Manager på Orkla med ansvar för ett centraliserat team som arbetar med redovisnings- och rapporteringsfrågor

 • Erfarenhet som koncernredovisningschef för Green Landscaping Group, bl a medverkat i arbetet med börsintroduktion av bolaget på First North och därefter listbyte till Nasdaq Small Cap.

 • Mer än 10 års erfarenhet som auktoriserad revisor på EY

 • LinkedIn
gw5r4hgo.png

Nicholas Macneil

Head of Group Strategy & M&A

 • +15 års erfarenhet från företagstransaktioner som rådgivare och investerare

 • Rådgivare i strategi- och finansieringsfrågor till såväl stora och små, privata och noterade bolag på SEB och Merrill Lynch

 • Erfarenhet från att förbereda och leda flertalet börsnoteringar

 • LinkedIn
Q-02.png
QFlow_Delray_A027586_000329_v1_sRGB LQ.jpg

GROW WITH THE FLOW

Qflow hjälper entreprenören att ta nästa steg och utveckla sina affärer och smarta lösningar för ett samhälle byggt på modern och framtidssäker teknik.

Vi växer inom flera teknikdiscipliner och låter affären drivas lokalt tillsammans med ledande entreprenörer, samtidigt som vi investerar i lösningar för hållbarhet och digitalisering.  

 

Tillsammans ska vi utmana teknikkonsultmarknaden och skapa bättre flow i projekt genom smartare projektledning och tekniska lösningar. 

Vår ambition och målsättning

bottom of page