top of page

Q som i Quality

Våra bolag har mycket hög kundnöjdhet och erbjuder specialisttjänster inom samhällsutveckling. Bolagen drivs av innovatörer, entreprenörer och nytänkare.

Qflow är en stödjande ägare som bidrar med nätverk,  industriellt fokus och långsiktighet. För varje bolag som ingår i nätverket finns en tydlig värdeskapande plan – tillsammans tar vi klivet in i framtiden!

Välkommen till ett smartare nätverk.

AlbaCon

AlbaCon startades 1997 med kärnverksamhet inom besiktning, konsultation och utbildning. AlbaCons besiktningsmän är vana utbildare och i absolut framkant vad gäller kompetens inom de regelverk som gäller för brandskydd i Sverige och internationellt.

Utöver vanliga SBF- och entreprenadbesiktningar utgörs företagets verksamhet av utbildning, projekt- och byggledning, brandteknisk rådgivning, upprättande av brandskyddsdokumentation, researrangemang etc.

Albacon.jpg

Betong & Stålteknik

Betong & Stålteknik har idag 18 st anställda med mycket omfattande och djup teoretisk och praktisk kunskap rörande drift- och underhåll av konstbyggnader (bro, bil- och GC-tunnel, trappor och stödmurar i anslutning till dessa, bullerskydd samt kajer). Bolaget har djup materialkunskap med flera tekniska doktorer anställda i bolaget och stor vana av att leda komplexa utredningar för komplicerade konstruktioner i hårt trafikerade spår- och vägmiljöer. Utöver detta är Betong & Stålteknik ledande beträffande sprickriskberäkningar enligt AMA-ANL åt entreprenörer, stora konsultföretag och beställarorganisationer för ung och hårdnande betong.

20180107_093331_edited.jpg

Buildable

Buildable strävar efter att vara en katalysator för industrins utveckling, genom att skapa ledningssystem som är mer än bara uppslagsverk. Våra system är designade för att vara framtidssäkrade, kundanpassade, uppgiftsbaserade och datadrivna. Vi har därmed möjlighet att använda ny teknik som Large Language Models (AI) och automation, samt nya metoder för engagemang och gamification. Allt detta integreras i projektytor som ökar efterlevnad, höjer kvalitet och produktivitet, samtidigt som risker minskas. Tack vare att vi framför allt arbetar med Microsoft ekosystem, är våra lösningar inte bara innovativa och framtidssäkrade utan även kostnadseffektiva.

Dashboard Ipad Buildable.jpg

C3S Miljöteknik

C3S startades 2018 och idag består bolaget av 21 konsulter med kontor i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Växjö och Norrköping. Idag tar bolaget uppdrag över hela Sverige, men med tyngdpunkt i södra Sverige. C3S har ledande konsulter och experter inom förorenad mark, tillståndsprocesser och MKB, förorenade byggnader, geoteknik, geohydrologi, masshantering, omgivningspåverkan och fältundersökningar. Bolaget har på så sätt skapat ett helhetserbjudande för sina kunder kring miljö, omgivningspåverkan och geoteknik.

IMG_6679.jpg

Delray

Delray är ett management- och teknikkonsultföretag som erbjuder rådgivning och konsulttjänster inom bygg- och anläggningsindustrin. Företaget består av ingenjörer och jurister med lång erfarenhet från branschen. Genom denna samlade erfarenhet har Delray en mycket omfattad kunskap om tekniska och juridiska förutsättningar i bygg- och anläggningsprojekt.

QFlow_Delray_A027473_000216_v1_sRGB LQ.jpg

Hillstatik

Hillstatik grundades i mitten av 50-talet och har idag ca 20 anställda med kontor i Stockholm. Bolaget erbjuder tjänster inom konstruktion av skolor, industribyggnader, hotell, bostäder och kontor. Huvudfokus är byggprojektering, men Hillstatik har även bred kompetens inom beskrivningar, sakkunnighet i fysiskt skydd (skyddsrum) samt är kvalitetsansvariga. Hillstatik är helt enkelt en komplett konstruktör med spetskompetens inom prefabricerad konstruktion.

Hemsidan.jpg

InfraKonsult

InfraKonsult bildades 2005 och är en ledande bygg- och projektledarkonsult inom mark- och anläggning med verksamhet i Stockholmsregionen och Mälardalen. InfraKonsult har totalt 50 medarbetare som erbjuder konsulttjänster inom framförallt bygg- och projektledning, projekteringsledning, granskning, utredning och besiktning. Företagskulturen präglas av mottot att “omöjligt bor inte här” och genomsyras av stark gemenskap, bred kompetens och viljan att tillsammans hitta smarta och innovativa sätt att hantera det olika projektutmaningar som våra kunder står inför.

Bro Västberga Alle.png

Inhouse Tech

Inhouse Tech bildades 2003 och företagskulturen präglas av respekt, omtanke och samarbete. Idag består bolaget av 55 konsulter som projekterar, konstruerar och projektleder infrastruktur-, industri- och husprojekt. Inhouse Tech, med kontor i Göteborg, är ett av Västsveriges ledande teknikkonsultbolag och levererar gedigna lösningar som gör det möjligt för deras kunder att våga satsa och möta högt ställda krav.

Inhouse Tech - Sörredsmotet-17.jpg

Inviatech

Inviatech, där Invia står för; på vägen, har idag 18 anställda med tjänster inom VA-teknik, Mark och landskap, Väg och Gata, Arkitektur, Visualisering, Projekt- och byggledning och Mätteknik. Inviatech har idag kontor i Mölndal och Varberg. Bolaget grundades 2018 och är en snabbt växande teknikkonsult där resultat, ansvar, enkelhet och glädje är något som genomsyrar hela företaget.

matteknik.jpg
IMG_3930.JPG

Markera

Markeragruppen startades 2017 och är idag ca 30 anställda med basen i Göteborg, men med kontor i Karlstad, Borås och Åre/Östersund. Idag jobbar Markera med hela processen från idé, planering, ledning och ända fram till slutresultatet. Bara för att nämna några tjänster där Markera erbjuder specialistkunskap är väg- och markprojektering, dimensionera och utforma VA- och dagvattensystem, geotekniska utredningar samt projekt- och projekteringsledning.

Metron Miljökonsult

Metron Miljökonsult grundades 1995 av Eiolf Bjelkström. Företaget kom att utvecklas till ett familjeföretag och från 2012 drivs företaget av dottern Ann-Sofie Wessberg och sonen P-O Bjelkström. Bolaget har sitt säte i Göteborg och verksamheten bedrivs idag i Falun, Göteborg, Karlstad, Malmö, Skellefteå och Sundsvall med omnejd. Metrons 34 medarbetare har tillsammans en bred kompetens inom vibrationer och dess påverkan på omgivningen.

Borrvagnplanering_29.png

Radea

Radea är ett miljöteknikföretag som jobbar med luft. Bolaget grundades 2004 och har idag 13 anställda med huvudkontor i Sollentuna samt filialer i Västerås och Strängnäs. Bolaget erbjuder tjänster inom undersökning, mätning och förbättring av luftkvalitet i hem, lokaler och arbetsplatser. Radea är ledande inom detta område.

tva-personer-grusvag-cropped.jpg
Aspira_Scior_A029515_001150_v1_sRGB LQ.jpg

SCIOR Geomanagement

Med flera av Sveriges främsta konsulter, är Scior ett av landets ledande företag inom mätningsteknik för samhällsbyggande. Scior hjälper dig  med stomnät, laserskanning, monitorering, förfrågnings­underlag för konsulter och entre­pre­nörer, insamling av geografiska underlag för projektering, bygg­ledning till kvalitets­säkring och mycket mer.

Seveko

Seveko VVS Konsult AB grundades 1979 och har idag ca 20 anställda med kontor i Stockholm och Umeå. Seveko har genomfört över 6000 uppdrag sedan 1979 inom VVS för att på så sätt skapa kostnads- och miljöeffektiva klimatsystem.

Seveko är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001, miljöledningssystemet ISO14001 och arbetsmiljöledningssystemet ISO45001. Denna trippelcertifiering bekräftar Sevekos engagemang att erbjuda sina kunder högkvalitativa tjänster med hänsyn till en säker miljö och arbetsmiljö.

tjanster_puff_utredning.jpg

Strategia Projektledning

Strategia Projektledning bildades 2009 och har idag 24 medarbetare och omsätter ca 50 miljoner. Bolaget är framförallt verksamma i Stockholmsregionen och erbjuder konsulttjänster inom projektledning, projekteringsledning, byggledning, KA och installationsledning

Strategia_Varselväst logo_IMG_8891.jpg
bottom of page