top of page

Vi välkomnar nu Markeragruppen till Qflow och förstärker därmed vårt erbjudande inom infrastruktur

I och med att Markeragruppen ingår partnerskap med Qflow förstärker vi vårt erbjudande inom infrastruktur med projektledning och projektering. Tidigare ägare fortsätter att vara verksamma inom företaget och partnerskapet blir en möjlighet för Markera att ta nästa steg i sin utveckling som en ledande aktör inom infrastruktur och förnyelse av städer.


Vi har haft en fantastiskt bra dialog tillsammans med Markera sedan starten och vi är oerhört glada och stolta att välkomna Markera till Qflow. Nu stärker vi upp vårt kluster inom infrastruktur där Scior och Delray redan ingår med ytterligare en ledande aktör som både har bredd och djup i sitt utbud av tjänster.
Emile Hamon, COO Qflow

Markeragruppen startades 2017 och är idag ca 30 anställda med basen i Göteborg, men med kontor i Karlstad, Borås och Åre/Östersund. Idag jobbar Markera med hela processen från idé, planering, ledning och ända fram till slutresultatet. Bara för att nämna några tjänster där Markera erbjuder specialistkunskap är väg- och markprojektering, dimensionera och utforma VA- och dagvattensystem, geotekniska utredningar samt projekt- och projekteringsledning.


Att gå med i Qflow är en naturlig och spännande fortsättning för Markeragruppen. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder en bättre produkt och möjlighet att åta oss större och mer komplexa uppdrag.
Vi ser därför fram emot att samverka med andra bolag inom Qflow och kunna erbjuda våra specialkompetenser inom projektering och uppdragsledning av större infraprojekt.
Kent Sjöholm, VD Markeragruppen

Om Qflow

Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa teknikkonsultföret

agen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta ska vi göra genom att arbeta med smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow-gruppen till att knyta samman den brutna värdekedjan och hitta synergier mellan entreprenörer som kan främja innovation och utveckling.
Commentaires


bottom of page