top of page

Vi välkomnar AlbaCon som en viktig medgrundare till Qflow

I och med att AlbaCon ingår partnerskap med Qflow får vi en viktig hörnsten att bygga vidare på inom brand och säkerhet. Tidigare ägare fortsätter att vara verksamma inom företaget och partnerskapet blir en möjlighet för AlbaCon att ta nästa steg i sin utveckling som en ledande aktör för besiktning, konsultation och utbildning inom brandskydd.


Vi är oerhört glada och stolta att välkomna AlbaCon till Qflow-gruppen. AlbaCon ligger i absoluta framkanten vad gäller brandskydd både i Sverige och i ett internationellt perspektiv. I och med att AlbaCon nu ingår i gruppen har vi en solid plattform att bygga vidare på inom ramen för brand- och säkerhetsfrågor.

Svante Hagman, VD Qflow.


AlbaCon startades 1997 av Bo Hjorth med kärnverksamhet inom besiktning, konsultation och utbildning. Bolaget utför alla former av besiktning för brandskyddsanläggningar över hela Sverige. AlbaCons besiktningsmän är certifierade av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC) och många av besiktningsmännen är vana utbildare och i absolut framkant vad gäller kompetens inom de regelverk som gäller för brandskydd i Sverige och internationellt.

Vi ser fram emot att utveckla bolaget på samma sätt och i samma riktning som vi gjort hittills – nu tillsammans med vår nya ägare, vilket ger oss ytterligare stöd i denna process.

Bo Hjorth, VD AlbaConOm Qflow

Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa teknikkonsultföretagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta ska vi göra genom att arbeta med smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow-gruppen till att knyta samman den brutna värdekedjan och hitta synergier mellan entreprenörer som kan främja innovation och utveckling.

Comments


bottom of page