top of page

Vi förstärker vårt viktiga kluster inom kontroll och besiktning med ytterligare en stark spelare

I och med att Radea ingår partnerskap med Qflow får vi in ytterligare en stark spelare inom vårt prioriterade kluster för kontroll och besiktning. Tidigare ägare fortsätter att vara verksamma inom företaget och partnerskapet blir en möjlighet för Radea att ta nästa steg i sin utveckling som en ledande aktör inom radonmätningar, konsultationer, besiktning och installationer.

Nu förstärker vi vårt viktiga kluster inom kontroll och besiktning med ytterligare en stark spelare genom att välkomna Radea till familjen. Detta känns oerhört bra och en stark grund att bygga vidare från.

Svante Hagman, VD Qflow


Radea är ett miljöteknikföretag som jobbar med luft. Bolaget grundades 2004 och har idag 13 anställda med huvudkontor i Sollentuna samt filialer i Västerås och Strängnäs. Bolaget erbjuder tjänster inom undersökning, mätning och förbättring av luftkvalitet i hem, lokaler och arbetsplatser. Radea är ledande inom detta område.

Vi på Radea är väldigt glada att ta nästa steg i företagets resa. Att få vara med i ett större sammanhang samtidigt som vi slår vakt om bolagets unika kultur, grundvärderingar och driv ger oss en perfekt möjlighet till fortsatt utveckling av bolaget.

Lars Sjöberg, VD Radea


Om Qflow

Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa teknikkonsultföretagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta ska vi göra genom att arbeta med smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow-gruppen till att knyta samman den brutna värdekedjan och hitta synergier mellan entreprenörer som kan främja innovation och utveckling.

Comments


bottom of page