top of page

Qflow välkomnar varmt Inviatech – kreativ och engagerad samhällsbyggare

I och med att Inviatech ingår partnerskap med Qflow förstärker vi vårt erbjudande inom infrastruktur. Tidigare ägare fortsätter att vara verksamma inom företaget och partnerskapet blir en möjlighet för Inviatech att ta nästa steg i sin utveckling.


Det känns verkligen glädjande att välkomna Inviatech till Qflow. Ett kreativt och engagerat team inom projektledning och projektering som förstärker vår position inom infrastruktur med kompetenser på viktiga områden som bl a Mark, VA-teknik, Ledningssamordning, Väg och landskapsarkitektur.
Svante Hagman, CEO Qflow

Inviatech, där Invia står för; på vägen, har idag 18 anställda med tjänster inom VA-teknik, Mark och landskap, Väg och Gata, Arkitektur, Visualisering, Projekt- och byggledning och Mätteknik. Inviatech har idag kontor i Mölndal och Varberg. Bolaget grundades 2018 av Bill Gustafsson och Fredrik Hallgren och är en snabbt växande teknikkonsult där resultat, ansvar, enkelhet och glädje är något som genomsyrar hela företaget.


Att bli en del av Qflow ser vi som en möjlighet tillsammans med övriga bolag i gruppen skapa en kultur av samarbete och kreativitet, där varje medarbetare spelar en viktig roll.
Qflow Gruppen ger oss med detta också en möjlighet att forma framtiden, där våra gemensamma styrkor och visioner inom gruppen kommer att spela stor roll i kommande projekt inom samhällsbyggnad!
Fredrik Hallgren, VD InviatechComments


bottom of page