top of page

Qflow välkomnar C3S Miljöteknik som ledande specialist inom miljö, omgivningspåverkan och geoteknik

I och med att C3S ingår partnerskap med Qflow förstärker vi vårt erbjudande inom miljö, omgivningspåverkan och geoteknik med en verksamhet som på kort tid blivit ledande i södra Sverige inom området. Tidigare ägare fortsätter att vara verksamma inom företaget och partnerskapet blir en möjlighet för C3S att ta nästa steg i sin utveckling.

Otroligt stolt och glad att idag få välkomna C3S Miljöteknik till oss på Qflow! Med C3S lägger vi till ett riktigt tillväxtbolag till gruppen. C3S består av ett kompetent team specialister inom miljö, geoteknik och omgivningspåverkan och blir på så sätt en viktig första pusselbit i södra Sverige.
Emile Hamon, COO Qflow

C3S startades 2018 och idag består bolaget av 21 konsulter med kontor i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Växjö och Norrköping. Idag tar bolaget uppdrag över hela Sverige, men med tyngdpunkt i södra Sverige. C3S har ledande konsulter och experter inom förorenad mark, tillståndsprocesser och MKB, förorenade byggnader, geoteknik, geohydrologi, masshantering, omgivningspåverkan och fältundersökningar. Bolaget har på så sätt skapat ett helhetserbjudande för sina kunder kring miljö, omgivningspåverkan och geoteknik.

Från start har vi haft ambitionen att hjälpa kunden i alla steg i sitt projekt. Som en del i Qflow kommer vi nu kunna bredda den möjligheten ytterligare. Vi har vuxit snabbt som företag, tack vare våra fantastiska medarbetare. Det känns nu både tryggt och bra att ha stöd av Qflow när vi fortsätter C3S resa mot nya mål.
Mikael Andersson, VD C3S


bottom of page