top of page

InfraKonsult blir en viktig del av Qflow och förstärker erbjudandet inom infrastruktur

Bro- och anläggningsspecialisten InfraKonsult ingår partnerskap med Qflow Group och förstärker därmed vårt kunderbjudande vad gäller bygg- och projektledning inom mark- och anläggningssektorn. Partnerskapet innebär att tidigare ägare blir delägare i Qflow och fortsätter på så sätt att vara verksamma inom företaget.

 

Vår affärsidé är att samla de bästa konsulterna inom samhällsbyggnad, och vi är därför särskilt glada över att vårt företagsnätverk nu stärks med ett av Sveriges mest välrenommerade företag inom byggledning i mark- och anläggningssektorn. Tillsammans ökar vi effektiviteten och innovationen i branschen och skapar ett smartare upplägg och mer hållbart samhälle.
Svante Hagman, VD Qflow. 

 

Genom att förena krafterna med Qflow tar InfraKonsult ett stort steg framåt mot ett nytt brobygge. Vi är det självklara valet för en innovativ och pålitlig partner inom infrastruktur och tillsammans med Qflow bygger vi en kompetensbank som skapar nya möjligheter för våra kunder.
Abderahim (Bahem) Aboudrar, VD InfraKonsult

 

InfraKonsult bildades 2005 och är en ledande bygg- och projektledarkonsult inom mark- och anläggning med verksamhet i Stockholmsregionen och Mälardalen. Idag består InfraKonsult koncernen av sex bolag som omsätter ca 95 miljoner kronor med totalt 50 medarbetare som erbjuder konsulttjänster inom framförallt bygg- och projektledning, projekteringsledning, granskning, utredning och besiktning. Företagskulturen präglas av mottot att “omöjligt bor inte här” och genomsyras av stark gemenskap, bred kompetens och viljan att tillsammans hitta smarta och innovativa sätt att hantera det olika projektutmaningar som våra kunder står inför.

 

- Vi ser fram emot att utveckla InfraKonsult i samma riktning som hittills. Med partnerskapet får vi en ägare med starka finanser och möjlighet att hitta nya synergier kring affärer, innovationer och utveckling. Vi är också väldigt nöjda med att våra medarbetare kommer att erbjudas möjligheten att delta i Qflow delägarprogram.
Abderahim (Bahem) Aboudrar, VD InfraKonsult


Comments


bottom of page