top of page

Betong och Stålteknik nu en viktig del av Qflow Group

I och med att Betong & Stålteknik ingår partnerskap med Qflow förstärker vi vårt erbjudande inom infrastruktur med djup kompetens inom drift- och underhåll av anläggningskonstruktioner. Tidigare ägare fortsätter att vara verksamma inom företaget och partnerskapet blir en möjlighet för Betong & Stålteknik att ta nästa steg i sin utveckling.

Betong & Stålteknik är nu en viktig del av Qflow Group och vi är glada att välkomna detta välrenommerade kunskapsföretag till oss! Betong & Stålteknik består verkligen av ett härligt gäng med djup och ledande kunskap och kompetens kring drift- och underhåll av komplexa anläggningskonstruktioner.
Emile Hamon, COO Qflow

Betong & Stålteknik har idag 18 st anställda med mycket omfattande och djup teoretisk och praktisk kunskap rörande drift- och underhåll av konstbyggnader (bro, bil- och GC-tunnel, trappor och stödmurar i anslutning till dessa, bullerskydd samt kajer). Bolaget har djup materialkunskap med flera tekniska doktorer anställda i bolaget och stor vana av att leda komplexa utredningar för komplicerade konstruktioner i hårt trafikerade spår- och vägmiljöer. Uppdragen omfattar bland annat planering och framtagande av drift- och underhållsplaner och arbetsprogram för förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvestering för hela bestånd av anläggningskonstruktioner åt både små och stora beställare och små och stora kommuner. Utöver detta är Betong & Stålteknik ledande beträffande sprickriskberäkningar enligt AMA-ANL åt entreprenörer, stora konsultföretag och beställarorganisationer för ung och hårdnande betong.

Vi på Betong & Stålteknik är glada att välkomnas in i Qflow-familjen. Vi har varit ett litet bolag med stort teknikintresse och förståelse för hur konstruktioner ska må bra över tid. För att även vårt bolag ska må bra över tid tar vi nu ett viktigt steg vidare. Tillsammans med andra starka bolag i gruppen kompletterar vi varandra, samtidigt som känslan av att vara ett litet bolag där alla känner varandra ska kunna kvarstå. Det känns otroligt spännande inför framtiden.
Erik Strandberg, VD Betong & Stålteknikbottom of page