top of page
Riley&_Qflow_DJI_0060_000565_v1_sRGB LQ.jpg

För en hållbar framtid

Qflow arbetar för att främja en hållbar framtid. Vårt fokus ligger på att utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete i enlighet med de Globala hållbarhetsmålen.


Det innebär att vi tar ansvar för en hållbar framtid som en naturlig del av vår vardag och att vi kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar av vårt hållbarhetsarbete.

Vi genomför årligen en översyn av vår miljöpolicy och följer då även upp våra mål för vårt hållbarhetsarbete. Vår ambition är att driva verksamheten med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Med människor och miljö i fokus

Qflow är ett modernt och innovativt företag som sätter människor och miljö i fokus. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på klimatet, främja jämlikhet och rättvisa, och skapa trygga och attraktiva miljöer och samhällen för människor att vistas i.

Globala målen.jpg
Riley&_Qflow_DJI_0002_000477_v2_sRGB LQ.jpg

Vi på Qflow är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön. Därför strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan och att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda.

Vi vill vara en förebild för andra företag och visa att det går att driva en lönsam verksamhet samtidigt som man tar hänsyn till miljön.

Med de tjänster och produkter som vi erbjuder verkar vi för att våra kunder kan förbättra sin miljöprestanda.

Vi ska också regelbundet utvärdera vår miljöprestanda och sätta upp mål för att förbättra den.

Qflows miljöpolicy säger...

bottom of page